Over ons

Op dit gedeelte van de pagina kunt u alle gegevens vinden over de stichting. Mocht u naar iets op zoek zijn maar niet kunnen vinden, neemt u dan gerust contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

STICHTING DIERENVOEDSELBANK WAGENINGEN                                                                                                      

KVK: 65842685

RSIN: 856283332

Rekeningnummer: NL86SNSB0935392114

Postadres: Schutterspad 37, 6866et Heelsum

Bezoekadres: Hyacintenstraat 18, 6707hl Wageningen (Let op de openingstijden)

Tel: 0614805102

Mail: dierenvoedselbankwageningen@gmail.com                          ​

Doel van de Stichting: ​De Stichting heeft ten doel om geheel belangeloos mensen die in de financiele moeilijkheden zijn geraakt (tijdelijk) te ondersteunen zodat zij hun huisdier kunnen behouden, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. ​ 

Hoofdlijnen beleidsplan: Stichting Dierenvoedselbank Wageningen blijft in de toekomst de strijd aangaan met de crisis dit om huisdieren een beter leven te kunnen geven. De Stichting probeert met kleine stappen vooruit te gaan dat heeft zich geleid tot de volgende doelstellingen en bevindingen over de komende 4 jaar:

  • Het aantal mensen met huisdieren stijgt.
  • Gezien de crisis is het vooruitzicht dat de hulp aan huisdieren blijft, de hulp die in de toekomst nodig is zal naar verwachting zelfs toe nemen.
  • Gezien de aanvragen welke op moment van schrijven op korte termijn zijn binnen gekomen tracht de stichting eind 2020 minimaal 50 gezinnen uit Wageningen en directe omstreken te kunnen voorzien van ondersteuning van hun huisdieren. Dit aantal is uiteraard afhankelijk van de financiële middelen en donateurs welke de stichting tot zijn beschikking heeft.
  • De Stichting wilt een vast ‘’team’’ van bedrijven en particulieren om zich een bouwen welke ingeschakeld kunnen worden indien nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sponsors, drukkers, lokale kranten, radio, scholen etc. etc.
  • Het binden van vrijwilligers en ambassadeurs.
  • Stichting Dierenvoedselbank Wageningen wilt een vast team van vrijwilligers welke ingezet kunnen worden voor diverse doeleinden.

Indien u het gehele beleidsplan 2016 – 2020 wilt inzien neemt u dan contact met ons op.

Het bestuur:

Dhr, M. (Michel) Louvet – Voorzitter & Penningmeester

Dhr, P. (Pierre) Butijn – Secretaris

Mevr, S. (Sylvia) Keuken – Algemeen Bestuurslid

Beloningsbeleid: Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, financieel beheer, beleid en de interne en externe communicatie. De Stichting heeft een bestuur welke bestaat uit 3 bestuursleden. De bestuursleden genieten voor hun prestaties geen beloning